Služby

Pravidelnú údržbu nastavenia vykonávam pravidelne, interval je po dohode zo zákazníkom.
Bežné a malé opravy, nastavenia do 24 hod.
Stredné opravy, ako výmena náhradných dielov 1 – 7 dní.
Generálne opravy 1 – 6 mesiacov.
Doplnkové služby: brúsenie nožníc a nožov.