Profil

  • Poskytujem služby v oblasti servis šijacích strojov a odevnej techniky, priemyselnej aj domácej.
  • Oprava, servis a údržba šijacích strojov.
  • Oprava servis rezacej techniky
  • Oprava servis lepiacej techniky
  • Oprava servis žehliacej techniky, všetko v odevom priemysle
  • 30-ročná prax.
  • Poskytujem aj elektroservis spomínanej techniky (mám vyhlášku 21 a 22 z elektrotechniky).
  • Poskytujem bežnú údržbu, servis, malé opravy, stredné opravy, generálne opravy ako u zákazníka tak aj vo vlastnej dielni.